Godt du kom. Det er bedst når alle er her til tiden.. Skingrende skør version af hittet “klokken var lidt i 5” nu med Rasmus “Seebach” Bjerg. Klik efter filmen og lav din egen musikvideo.

Se musikvideon til Godt Du Kom

Fravær har konsekvenser

”Fravær har store konsekvenser for eleverne. De får dårligere faglige resultater, og undervisningenforringes for alle de andre, hvis der ofte mangler elever. Vi ved, at meget fravær kan føre til frafald. Vived også, at initiativer som for eksempel vejledning og ekstra opmærksomhed hjælper. Mange folkeskoler og ungdomsuddannelser gør allerede en stor indsats for at forebygge og forhindre fravær.
Men vi har brug for mere viden om, hvordan fravær bedst bekæmpes, og vi skal sprede de gode eksempler. Derfor har jeg taget initiativ til at oprette en udviklingspulje, så skolerne kan søge om midlertil forsøg med fastholdelse og bekæmpelse af fravær”
siger Christine Antorini. (Kilde: Pressemeddelelse)
Godt du kom
Sponsoreret af Buzzamedia