Jan Thulstrup & Esben Svenningsen

Jan Thulstrup & Esben Svenningsen

Hvad er Svenningsen & Thulstrup, og hvem er personerne bag?

Jan Thulstrup & Esben Svenningsen har startet et nyt parti ved navn Svenningsen & Thulstrup
De har begge i mere end 20 år arbejdet professionelt med radio og tv.
Inden de startede partiet havde de programmet Fed Fredag på Specific Radio

Hvad er Svenningsen & Thulstrups politik?

  • Vi mener, at staten ikke skal styre udviklingen inden for radio og tv i Danmark hverken indholdsmæssigt eller teknologisk.
  • Vi går ind for et 100% frit og tidssvarende mediebillede. Det skal være langt nemmere at søge sendetilladelse i Danmark både til radio & tv.
  • Vi vil afskaff licensen og afgifterne til KODA & Gramex.
  • Vi vil reducere Danmarks Radio til værende én radiokanal og én tv-station med 100% fokus på publicservice og samfundsrelateret stof og debat.
  • Vi mener, at det ikke er en statslig opgave at drive underholdningsvirksomhed.
  • Vi ønsker FM båndet replanlagt og den tilladte sendestyrke sættes til det tekniske/geografiske højest mulige.
  • Vi går ind for én frekevns pr. radiostation.
  • Alle tanker om et statsligt ejet digitalt sendenet (DAB o.lign.) skrottes da distribution af radio,tv m.m. nu og i fremtiden vil foregå via Internettet. På denne måde undgås enhver fremtidig kvalitets- og platforms begrænsning.
  • Multimedieskatten afskaffes.

Jeg synes i skal tjekke deres side 20000.dk og deres Facebook side ud!

Jeg synes rigtigt godt om deres politik især, at de synes KODA & Gramex burde afskaffes, hvad synes i om deres politik?

Kilde: 20000.dk