AplWatch-Hero-Tumble

Foto: Apple

Har Undervisningsministeriet lavet specifikke regler eller andet som skoler/elever skal følge i forhold til smartwatches (fx. Apples nye og Android Wear) og smart briller som Google Glass. Eller bare wearables generelt til eksamen og prøver?

Ministeriet har ikke centralt fastsatte regler for dette. Hvilke konkrete, herunder i hvilket omfang, tekniske hjælpemidler må anvendes ved den konkrete prøve af den enkelte eksaminand, beror på en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Vurderingen skal ligge  inden for rammerne af læreplanen og eksamensbekendtgørelsen, herunder ikke mindst hovedreglen om, at en besvarelse skal være eksaminandens egen og selvstændige, oplyser Specialkonsulent Kirsten Krogstrup i Center for Prøver, Eksamen og Test i Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen i en mail.

Jeg synes det er ret skræmmende at der ikke er taget stilling til wearables og fastsat regler for brugen af dem i en prøve- eller eksamenssituation.